ŞRİFTİN ÖLÇÜSÜ
A A A
ŞRİFTİN NÖVÜ
ŞƏKİLLƏRİN TƏSVİRİ

Konvensiyalar

"Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında" Konvensiyanın Fakültativ Protokoluna qoşulmaq barəsində AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Azərbaycan Respublikasının qoşulduğu Beynəlxalq Əmək Təşkilatının Konvensiyalarının Siyahısı "Kənd təsərrüfatında əməyin təftişi haqqında" 129 saylı Konvensiyasına, "Sənayedə və ticarətdə əməyin təftişi haqqında" 81 saylı Konvensiyasına və "Sənayedə və ticarətdə əməyin təftişi haqqında" 81 saylı Konvensiyasına dair Protokola qoşulması barədə Beynəlxalq Əmək Təşkilatının "İcbari əməyin ləğv edilməsi haqqında" 105 saylı Konvensiyasına qoşulmaq barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Beynəlxalq Əmək Təşkilatının "Kişi və qadın işçilər - ailə vəzifələri olan işçilər üçün bərabər imkanlar və bərabər rəftar haqqında" 156 nömrəli Konvensiyasına qoşulmaq barəsində AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASıNIN QANUNU Beynəlxalq Əmək Təşkilatının "Analığın mühafizəsi haqqında" 1952-ci il Konvensiyasına (yenidən baxılmış) yenidən baxılması haqqında" 183 nömrəli Konvensiyasına qoşulmaq barəsində AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU “Dənizçilərin şəxsiyyət sənədləri haqqında” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Beynəlxalq Əmək Təşkilatının 155 nömrəli Konvensiyasının təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu “Beynəlxalq Əmək Təşkilatının “Ödənişli məzuniyyətlər haqqında”(1970-ci ildə yenidən işlənmiş) Konvensiyasına Azərbaycan Respublikasının qoşulması barədə” Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 1994-cü il 19 iyul tarixli 856 nömrəli Qərarında dəyişikliklər edilməsi haqqında "Uşaq əməyinin ən pis formalarının qadağan edilməsinə və onların aradan qaldırılması üçün təcili tədbirlərə dair" Konvensiyaya (onun müddəalarını tamamlayan 190 nömrəli Tövsiyə daxil olmaqla) qoşulmaq barəsində Beynəlxalq Əmək Təşkilatının əvvəllər SSRİ tərəfindən qəbul olunmuş konvensiyalarının qüvvəsinin Azərbaycan Respublikası ərazisinə şamil edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN QƏRARI