Yeni əlillik meyarları üzrə qiymətləndirmə necə aparılır? İzahedici çarxı təqdim edirik.