2017-2021-ci illərdə sosial sığorta daxilolmaları 84,3% artıb