“İş yerlərinin attestasiyasının keçirilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında”   Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 6 mart 2000-ci il tarixli 38 nömrəli Qərarı

 “İş yerlərinin attestasiyasının keçirilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında”   Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 6 mart 2000-ci il tarixli 38 nömrəli Qərarı

http://e-qanun.az/framework/873