“Azərbaycan Respublikasında dövlət qadın siyasətinin həyata keçirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 6 mart tarixli 289 nömrəli Fərmanının icrası haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 26 sentyabr 2000-ci il tarixli 176 nömrəli Qərarı

“Azərbaycan Respublikasında dövlət qadın siyasətinin həyata keçirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 6 mart tarixli 289 nömrəli Fərmanının icrası haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 26 sentyabr 2000-ci il tarixli 176 nömrəli Qərarı

http://e-qanun.az/framework/499