“Kənd təsərrüfatı müəssisələrində işçilərin əmək haqqının normativlərinə dair Tövsiyələr barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 31 may 2001-ci il tarixli 109 nömrəli Qərarı

“Kənd təsərrüfatı müəssisələrində işçilərin əmək haqqının normativlərinə dair Tövsiyələr barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 31 may 2001-ci il tarixli 109 nömrəli Qərarı

http://e-qanun.az/framework/3048