“Ölümə səbəb olan postvaksinal fəsadlara görə birdəfəlik müavinət almaq hüququ olan ailə üzvlərinin Siyahısı və həmin müavinətin həcminin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 12 oktyabr 2001-ci il tarixli 163 nömrəli Qərarı

“Ölümə səbəb olan postvaksinal fəsadlara görə birdəfəlik müavinət almaq hüququ olan ailə üzvlərinin Siyahısı və həmin müavinətin həcminin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 12 oktyabr 2001-ci il tarixli 163 nömrəli Qərarı

http://e-qanun.az/framework/2749