“Dövlət sosial sığorta şəhadətnaməsinin formasının təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 23 mart 2002-ci il tarixli 46 nömrəli Qərarı

“Dövlət sosial sığorta şəhadətnaməsinin formasının təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 23 mart 2002-ci il tarixli 46 nömrəli Qərarı

http://e-qanun.az/framework/1446