“Haqqı ödənilən ictimai işlərin təşkili Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 24 may 2002-ci il tarixli 84 nömrəli Qərarı

“Haqqı ödənilən ictimai işlərin təşkili Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 24 may 2002-ci il tarixli 84 nömrəli Qərarı

http://e-qanun.az/framework/1731