“Dövlət qulluğu ilə bağlı bəzi məsələlərin tənzimlənməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 28 sentyabr 2004-cü il tarixli 142 nömrəli Qərarı

“Dövlət qulluğu ilə bağlı bəzi məsələlərin tənzimlənməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 28 sentyabr 2004-cü il tarixli 142 nömrəli Qərarı

http://www.e-qanun.az/framework/6431