“Ailə kəndli təsərrüfatının uçotunun aparılması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 26 yanvar 2006-cı il tarixli 22 nömrəli Qərarı

“Ailə kəndli təsərrüfatının uçotunun aparılması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 26 yanvar 2006-cı il tarixli 22 nömrəli Qərarı

http://e-qanun.az/framework/13124