“İnsan alverindən zərər çəkmiş şəxslərə reinteqrasiya dövründə ödənilən müavinətin məbləğinin müəyyən edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 17 iyun 2006-cı il tarixli 152 nömrəli Qərarı

“İnsan alverindən zərər çəkmiş şəxslərə reinteqrasiya dövründə ödənilən müavinətin məbləğinin müəyyən edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 17 iyun 2006-cı il tarixli 152 nömrəli Qərarı

http://e-qanun.az/framework/12249