"İnsan alverinin qurbanı olmuş uşaqların sığınacaqda yerləşdirilməsi və saxlanılması Qaydaları"nın təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 19 noyabr 2009-cu il tarixli 180 nömrəli  Qərarı

"İnsan alverinin qurbanı olmuş uşaqların sığınacaqda yerləşdirilməsi və saxlanılması Qaydaları"nın təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 19 noyabr 2009-cu il tarixli 180 nömrəli  Qərarı

http://e-qanun.az/framework/18693