“İnsan alverinə şərait yaradan sosial problemlərin aradan qaldırılması üzrə Proqram”ın təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 20 may 2011-ci il tarixli 81 nömrəli Qərarı

“İnsan alverinə şərait yaradan sosial problemlərin aradan qaldırılması üzrə Proqram”ın təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 20 may 2011-ci il tarixli 81 nömrəli Qərarı

http://e-qanun.az/framework/21711