“Əmək müqaviləsi bildirişinin forması və onun elektron informasiya sisteminə  daxil edilməsi qaydaları, əmək müqaviləsi bildirişinin qeydiyyata alınması ilə bağlı işəgötürənə və Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyinə göndərilən məlumat forması, habelə qeydiyyata alınmış əmək müqaviləsi bildirişinin məlumatlarını real vaxt rejimində əldə etməklə bağlı Qaydalar”ın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 6 iyun 2014-cü il tarixli 183 nömrəli Qərarı

“Əmək müqaviləsi bildirişinin forması və onun elektron informasiya sisteminə  daxil edilməsi qaydaları, əmək müqaviləsi bildirişinin qeydiyyata alınması ilə bağlı işəgötürənə və Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyinə göndərilən məlumat forması, habelə qeydiyyata alınmış əmək müqaviləsi bildirişinin məlumatlarını real vaxt rejimində əldə etməklə bağlı Qaydalar”ın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 6 iyun 2014-cü il tarixli 183 nömrəli Qərarı

http://www.e-qanun.az/framework/27836