“Əmək birjalarının və əmək yarmarkalarının təşkili və fəaliyyəti Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 16 sentyabr 2019-cu il tarixli 412 nömrəli Qərarı

“Əmək birjalarının və əmək yarmarkalarının təşkili və fəaliyyəti Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 16 sentyabr 2019-cu il tarixli 412 nömrəli Qərarı

http://www.e-qanun.az/framework/43297