“Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində “Əmək Bazarı və Sosial Müdafiə Məsələləri üzrə Milli Observatoriya” publik hüquqi şəxsin yaradılması haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 17 mart 2020-ci il tarixli 95 nömrəli Qərarı

“Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində “Əmək Bazarı və Sosial Müdafiə Məsələləri üzrə Milli Observatoriya” publik hüquqi şəxsin yaradılması haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 17 mart 2020-ci il tarixli 95 nömrəli Qərarı

http://www.e-qanun.az/framework/44811