“Sosial müəssisələrin və kvotadan əlavə iş yerlərinin Standartları”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 17 mart 2020-ci il tarixli 97 nömrəli Qərarı

“Sosial müəssisələrin və kvotadan əlavə iş yerlərinin Standartları”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 17 mart 2020-ci il tarixli 97 nömrəli Qərarı

http://www.e-qanun.az/framework/44813