Övladlığagötürmə ilə bağlı yeni altsistemin təqdimatı olub