ƏSA Teatrının və sosial müəssisədə peşə kursu keçmiş məzunların “Nəsimi” antreprizası böyük maraqla qarşılanıb