Azərbaycan 2022-ci ilə yeni sosial islahatlarla daxil olur