“Sosial təminatı və müdafiəni həyata keçirən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) 2020-ci il büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Sosial təminatı və müdafiəni həyata keçirən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) 2020-ci il büdcəsi haqqında

 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

 Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 95-ci maddəsinin I hissəsinin 5-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:

 

Maddə 1. Büdcənin ümumi göstəriciləri

 Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) 2020-ci il büdcəsinin gəlirləri 4 784 689 400,0 manat, xərcləri 4 784 689 400,0 manat məbləğində təsdiq edilir.[1]

 

Maddə 2. Gəlirlər

 Müəyyən edilsin ki, 2020-ci ildə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) gəlirləri aşağıdakı daxilolmalar hesabına formalaşır:

 

 

Gəlirlərin mənbələri

Məbləğ

(manatla)

1.

Məcburi dövlət sosial sığorta haqları, cəmi

o cümlədən:

3 392 594 770,0

1.1.

büdcədən maliyyələşən təşkilatlar üzrə

1 236 405 700,0[2]

1.2.

büdcədən maliyyələşən təşkilatlarda işləyənlər üzrə

168 600 770,0[3]

1.3.

qeyri-büdcə sektoru üzrə

o cümlədən:

1 987 588 300,0[4]

 

sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər üzrə

80 000 000,0

2.

Sair gəlirlər, cəmi o cümlədən:

6 000 000,0

 

sanatoriya-kurort yollayışlarının qismən dəyəri üzrə daxilolmalar

2 000 000,0

3.

müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) büdcəsinin balanslaşdırılması məqsədilə dövlət büdcəsinin öhdəliklərinin maliyyələşdirilməsi üçün dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait

1 188 914 030,0[5]

4.[6]

2019-cu ilin sonuna müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) istifadə olunmamış vəsaiti

197 180 600,0

 

Maddə 3. Xərclər

 

Müəyyən edilsin ki, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) 2020-ci il büdcəsinin xərcləri aşağıdakı istiqamətlərdə həyata keçirilir:

 

 

Xərclərin istiqamətləri

Məbləğ

(manatla)

1.

Əhaliyə ödənişlər üzrə xərclər

4 644 759 400,0[7]

1.1.

əmək pensiyalarının ödənilməsi xərcləri

4 543 309 400,0[8]

1.2.

məcburi dövlət sosial sığorta haqları hesabına müavinət xərcləri

101 450 000,0[9]

1.2.1.

əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə

29 000 000,0[10]

1.2.2.

hamiləliyə və doğuşa görə

29 900 000,0[11]

1.2.3.

uşağın anadan olmasına görə

9 900 000,0[12]

1.2.4.

3 yaşına çatanadək uşaqlara qulluqla əlaqədar

11 050 000,0[13]

1.2.5.

dəfn üçün

21 600 000,0[14]

2.

Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası xətti ilə sığortaolunanların sanatoriya-kurort müalicəsi və sağlamlaşdırma tədbirlərinin həyata keçirilməsi üzrə xərclər

20 470 000,0

3.

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) əhaliyə sosial sahədə xidmətlərin təşkili üzrə fəaliyyətinin müştərək maliyyələşdirilməsi xərcləri, eləcə də pensiya və müavinətlər üzrə bank əməliyyatlarının aparılması və sair xidmət haqları xərcləri

33 000 000,0[15]

4.

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) aparatının və onun yerli orqanlarının saxlanılması xərcləri

84 800 000,0

5.

Beynəlxalq təşkilatlara üzvlük haqlarının ödənilməsi xərcləri

60 000,0

5.1.

Beynəlxalq Sosial Təminat Assosiasiyasına üzvlük haqqının ödənilməsi xərcləri

30 000,0

5.2.

Pensiya və Sosial Fondların Beynəlxalq Assosiasiyasına üzvlük haqqının ödənilməsi xərcləri

30 000,0

6.

Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası arasında 2004-cü il 23 sentyabr tarixdə imzalanmış “İnkişaf üçün Kredit Sazişi”nə əsasən “Pensiya və sosial təminat” layihəsi üzrə kreditin qaytarılması xərcləri

1 600 000,0

 

Maddə 4. Qalıqlardan istifadə

 

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) aparatının və yerli orqanlarının hesablarında ilin sonuna qalan vəsait növbəti ilin xərclərinin maliyyələşdirilməsinə yönəldilir.

 

Maddə 5. Büdcə təşkilatları üzrə sosial sığorta haqları üzrə daxilolmaların tənzimlənməsi

 

Büdcə ili ərzində dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlara nəzərdə tutulmuş məcburi dövlət sosial sığorta haqları üzrə vəsaitlər müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) xəzinə hesablarına tam məbləğdə daxil olmadıqda, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) büdcəsinin balanslaşdırılması məqsədilə dövlət büdcəsinin öhdəliklərinin maliyyələşdirilməsi üçün dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitin məbləği nəzərdə tutulmuş və faktiki hesablanmış məcburi dövlət sosial sığorta haqları arasındakı fərq qədər artırılır, artıq daxil olduqda isə nəzərdə tutulmuş və faktiki hesablanmış məcburi dövlət sosial sığorta haqları arasındakı fərq qədər azaldılır.

 

Maddə 6. Qanunun qüvvəyə minməsi

 

Bu Qanun 2020-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir.

 

İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 

Bakı şəhəri, 29 noyabr 2019-cu il

                  № 1697-VQ

 

 

 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI

 

  1. 7 avqust 2020-ci il tarixli 160-VIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 13 avqust 2020-ci il, № 158, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 8, maddə 1021)

 

QANUNA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

 

[1] 7 avqust 2020-ci il tarixli 160-VIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 13 avqust 2020-ci il, № 158, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 8, maddə 1021) ilə 1-ci maddədə hər iki halda “4 825 508 800,0” rəqəmləri “4 784 689 400,0” rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[2] 7 avqust 2020-ci il tarixli 160-VIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 13 avqust 2020-ci il, № 158, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 8, maddə 1021) ilə 2-ci maddənin 1.1-ci bəndində “1 238 683 400,0” rəqəmləri “1 236 405 700,0” rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[3] 7 avqust 2020-ci il tarixli 160-VIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 13 avqust 2020-ci il, № 158, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 8, maddə 1021) ilə 2-ci maddənin 1.2-ci bəndində “168 911 370,0” rəqəmləri “168 600 770,0” rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[4] 7 avqust 2020-ci il tarixli 160-VIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 13 avqust 2020-ci il, № 158, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 8, maddə 1021) ilə 2-ci maddənin 1.3-cü bəndində “1 985 000 000,0” rəqəmləri “1 987 588 300,0” rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[5] 7 avqust 2020-ci il tarixli 160-VIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 13 avqust 2020-ci il, № 158, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 8, maddə 1021) ilə 2-ci maddənin 3-cü hissəsində “1 426 914 030,0” rəqəmləri “1 188 914 030,0” rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[6] 7 avqust 2020-ci il tarixli 160-VIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 13 avqust 2020-ci il, № 158, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 8, maddə 1021) ilə 2-ci maddəyə yeni məzmunda 4-cü hissə əlavə edilmişdir.

 

[7] 7 avqust 2020-ci il tarixli 160-VIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 13 avqust 2020-ci il, № 158, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 8, maddə 1021) ilə 3-cü maddənin 1-ci hissəsində “4 684 678 800,0” rəqəmləri “4 644 759 400,0” rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[8] 7 avqust 2020-ci il tarixli 160-VIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 13 avqust 2020-ci il, № 158, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 8, maddə 1021) ilə 3-cü maddənin 1.1-ci bəndində “4 570 078 800,0” rəqəmləri “4 543 309 400,0” rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[9] 7 avqust 2020-ci il tarixli 160-VIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 13 avqust 2020-ci il, № 158, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 8, maddə 1021) ilə 3-cü maddənin 1.2-ci bəndində “114 600 000,0” rəqəmləri “101 450 000,0” rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[10] 7 avqust 2020-ci il tarixli 160-VIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 13 avqust 2020-ci il, № 158, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 8, maddə 1021) ilə 3-cü maddənin 1.2.1-ci yarımbəndində “28 000 000,0” rəqəmləri “29 000 000,0” rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[11] 7 avqust 2020-ci il tarixli 160-VIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 13 avqust 2020-ci il, № 158, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 8, maddə 1021) ilə 3-cü maddənin 1.2.2-ci yarımbəndində “34 000 000,0” rəqəmləri “29 900 000,0” rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[12] 7 avqust 2020-ci il tarixli 160-VIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 13 avqust 2020-ci il, № 158, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 8, maddə 1021) ilə 3-cü maddənin 1.2.3-cü yarımbəndində “14 900 000,0” rəqəmləri “9 900 000,0” rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[13] 7 avqust 2020-ci il tarixli 160-VIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 13 avqust 2020-ci il, № 158, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 8, maddə 1021) ilə 3-cü maddənin 1.2.4-cü yarımbəndində “14 500 000,0” rəqəmləri “11 050 000,0” rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[14] 7 avqust 2020-ci il tarixli 160-VIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 13 avqust 2020-ci il, № 158, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 8, maddə 1021) ilə 3-cü maddənin 1.2.5-ci yarımbəndində “23 200 000,0” rəqəmləri “21 600 000,0” rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[15] 7 avqust 2020-ci il tarixli 160-VIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 13 avqust 2020-ci il, № 158, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 8, maddə 1021) ilə 3-cü maddənin 3-cü hissəsində “33 900 000,0” rəqəmləri “33 000 000,0” rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir.