“Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsi haqqında

 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

 Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 95-ci maddəsinin I hissəsinin 5-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:

Maddə 1. Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsinin gəlirləri 24 124 000,0 min manat, xərcləri 27 492 200,0 min manat (o cümlədən mərkəzləşdirilmiş gəlirləri 23 359 465,0 min manat, yerli gəlirləri 764 535,0 min manat, mərkəzləşdirilmiş xərcləri 26 677 330,0 min manat, yerli xərcləri 814 870,0 min manat) məbləğində təsdiq edilsin.[i]

Maddə 2. Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsinin gəlirləri mədaxil mənbələri üzrə aşağıdakı məbləğlərdə nəzərdə tutulsun:

 

Sıra

№-si

Gəlirlərin mənbələri

Məbləğ

(min manatla)

1

2

3

2.1.

Fiziki şəxslərin gəlir vergisi

1 130 000,0

2.2.

Hüquqi şəxslərin mənfəət (gəlir) vergisi

2 267 700,0

2.3.

Hüquqi şəxslərin torpaq vergisi

40 000,0

2.4.

Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi

186 000,0

2.5.

Əlavə dəyər vergisi

4 598 400,0

2.5.1.

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə əlavə dəyər vergisi

2 675 000,0

2.6.

Sadələşdirilmiş vergi

341 000,0

2.7.

Aksizlər

936 400,0

2.7.1.

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə aksizlər

200 000,0

2.8.

Yol vergisi

121 000,0

2.8.1.

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə idxal olunan yanacağa görə və xarici dövlətlərin avtonəqliyyat vasitələri sahibləri tərəfindən ödənilən yol vergisi

45 000,0

2.9.

Mədən vergisi

129 500,0

2.10.

Gömrük rüsumları

910 000,0

2.11.

Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və qiymətləri tənzimlənən məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə (ixrac xərcləri çıxılmaqla) ölkədaxili topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən yığımlar

168 000,0

2.12.

Xarici dövlətlərə verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar

2 381,0

2.13.

Səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən alınan dividendlər

2 780,0

2.14.

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqandan (qurumdan) daxilolmalar (transfertin yuxarı həddi)

12 200 000,0

2.15.

Dövlət əmlakının icarəyə verilməsindən daxilolmalar

8000,0

2.16.

Dövlət mülkiyyətində olan torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar

5000,0

2.17.

Dövlət rüsumu

180000,0

2.18.

Vergi orqanlarının xətti ilə toplanan sair daxilolmalar

7 000,0

2.19.

Büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar

804 000,0

2.20.

Sair daxilolmalar

86 839,0

 

Maddə 3. Müəyyən edilsin ki, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fondu dövlət büdcəsinin aşağıdakı mədaxil mənbələri hesabına formalaşır:

 

 

 

(min manatla)

3.1.

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fondu

300 000,0[ii]

3.1.1.

yol vergisi

121 000,0

3.1.2.

mülkiyyətində və ya istifadəsində olan avtonəqliyyat vasitələri ilə sərnişin və yük daşımalarını həyata keçirən şəxslər tərəfindən ödənilən sadələşdirilmiş vergi

5 000,0[iii]

3.1.3.

idxal olunan minik avtomobillərinə tətbiq edilən aksizlər

50 000,0

3.1.4.

idxal olunan avtonəqliyyat vasitələrinə tətbiq edilən gömrük rüsumu

92 400,0[iv]

3.1.5.

Azərbaycan Respublikasının ərazisində beynəlxalq avtomobil daşımalarını tənzimləyən icazənin verilməsi üçün tutulan dövlət rüsumu

16 000,0

3.1.6.

nəqliyyat vasitələrinin, o cümlədən motonəqliyyat vasitələrinin, qoşquların və yarımqoşquların texniki baxışdan keçirilməsi üçün tutulan dövlət rüsumu

15 600,0

3.1.7.[v]

Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş gəlirlərindən ayrılan vəsait

22 000,0

 

Maddə 4. Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və qiymətləri tənzimlənən məhsulların ixracı zamanı məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə (ixracla bağlı xərclər çıxılmaqla) ölkədaxili topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən dövlət büdcəsinə 30 faiz həcmində yığım tutulur və bu yığımlar vergiödəyicisinin vergilər, faizlər, maliyyə sanksiyaları və inzibati cərimələr üzrə digər borclarının ödənilməsinə aid edilmir.

Maddə 5. Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş gəlirləri aşağıdakı mənbələr hesabına formalaşdırılır:

5.1. bu Qanunun 9-cu maddəsi ilə 2020-ci il üçün hər bir şəhər və rayon üzrə müəyyən edilmiş gəlirlərin müvafiq şəhər və rayonların yerli xərclərindən artıq olan hissəsi (müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fonduna aid edilənlərdən başqa);

5.2. gömrük rüsumları, Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə əlavə dəyər vergisi və aksiz (Naxçıvan Muxtar Respublikasının gömrük orqanları tərəfindən toplanılanlardan başqa), dövlət əmlakının icarəyə verilməsindən daxilolmalar, xarici dövlətlərə verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar, səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən alınan dividendlər, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqandan (qurumdan) daxilolmalar, sair daxilolmalar, dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş xərclərindən maliyyələşdirilən büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fondunun gəlirləri tam həcmdə.

Maddə 6. Bu Qanunun 9-cu maddəsi ilə 2020-ci il üçün hər bir şəhər və rayon üzrə müəyyən edilmiş gəlirlərin müvafiq şəhər və rayonların yerli xərclərindən artıq olmayan hissəsi onların yerli gəlirlərinin formalaşdırılmasına yönəldilir.

Maddə 7. Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsinin xərcləri funksional təsnifatın bölmə və köməkçi bölmələri səviyyəsində aşağıdakı məqsədlərə yönəldilir:[vi]

 

Sıra

№-si

Xərclərin istiqamətləri

Məbləğ

(manatla)

1

2

3

7.1.

Ümumi dövlət xidmətləri

3 839 732 671,0

7.1.1.

qanunvericilik və icra hakimiyyəti, yerli özünüidarəetmə orqanlarının fəaliyyəti

1 051 844 362,0

7.1.2.

beynəlxalq münasibətlər

399 800 000,0

7.1.3.

xarici yardımlar

22 000 000,0

7.1.4.

Elm

187 317 072,0

7.1.5.

seçkilərin keçirilməsi və statistika tədbirləri

75 830 025,0

7.1.6.

büdcələrarası transfertlər

376 780 000,0

7.1.6.1.

yerli (bələdiyyələr) büdcələrə verilən dotasiya

5 000 000,0

7.1.6.2.

yerli (bələdiyyələr) büdcələrə verilən subvensiya

1 200 000,0

7.1.6.3.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə verilən dotasiya

370 580 000,0

7.1.7.

dövlət borcu

1 726 161 212,0

7.2.

Müdafiə və milli təhlükəsizlik

3 804 168 005,0

7.2.1.

müdafiə qüvvələri

1 670 946 168,0

7.2.2.

milli təhlükəsizlik

244 151 063,0

7.2.3.

sərhəd xidməti

279 414 497,0

7.2.4.

müdafiə və milli təhlükəsizlik sahəsində tətbiqi tədqiqatlar

3 794 841,0

7.2.5.

müdafiə və milli təhlükəsizlik sahəsinə aid edilən digər fəaliyyətlər

1 605 861 436,0

7.3.

Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq mühafizə və prokurorluq

1 936 720 015,0

7.3.1.

məhkəmə hakimiyyəti

106 610 253,0

7.3.2.

hüquq mühafizə

1 471 521 710,0

7.3.3.

Prokurorluq

67 890 079,0

7.3.4.

hüquqi yardım

5 540 450,0

7.3.5.

məhkəmə hakimiyyəti, hüquq mühafizə və prokurorluq sahələrinə aid edilən digər fəaliyyətlər

285 157 523,0

7.4.

Təhsil

3 034 767 819,0

7.4.1.

məktəbəqədər təhsil

287 827 523,0

7.4.2.

ümumi təhsil

1 702 733 691,0

7.4.3.

peşə təhsili

53 860 031,0

7.4.4.

orta ixtisas təhsili

74 065 637,0

7.4.5.

ali təhsil

49 034 791,0

7.4.6.

əlavə təhsil

4 251 412,0

7.4.7.

təhsil sahəsində tətbiqi tədqiqatlar

4 765 802,0

7.4.8.

təhsil sahəsində digər müəssisə və tədbirlər

858 228 932,0

7.5.

Səhiyyə

1 716 595 488,0

7.5.1.

poliklinikalar və ambulatoriyalar

1 203 141,0

7.5.2.

xəstəxanalar

164 832 834,0

7.5.3.

səhiyyə sahəsində tətbiqi tədqiqatlar

2 791 111,0

7.5.4.

səhiyyə sahəsində proqramlar və digər xidmətlər

1 547 768 402,0

7.6.

Sosial müdafiə və sosial təminat

3 237 037 216,0

7.6.1.

sosial müdafiə

305 828 436,0

7.6.2.

sosial təminat

210 444 724,0

7.6.3.

sosial müdafiə və sosial təminat sahələri üzrə tətbiqi tədqiqatlar

60 000,0

7.6.4.

sosial müdafiə və sosial təminat sahələri üzrə digər müəssisə və tədbirlər

2 720 704 056,0

7.6.4.1.

sosial təminatı və müdafiəni həyata keçirən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) büdcəsinin balanslaşdırılması məqsədilə dövlət büdcəsinin öhdəliklərinin maliyyələşdirilməsi üçün ayrılan vəsait

1 188 914 030,0

7.7.

Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və bu qəbildən olan digər fəaliyyət

426 092 445,0

7.7.1.

mədəniyyət və incəsənət sahəsində fəaliyyət

175 250 865,0

7.7.2.

televiziya, radio və nəşriyyat

51 948 306,0

7.7.3.

bədən tərbiyəsi və gənclər siyasəti

51 800 565,0

7.7.4.

mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti sahəsinə aid olan digər müəssisə və tədbirlər

147 092 709,0

7.8.

Mənzil və kommunal təsərrüfatı

248 181 993,0

7.8.1.

mənzil

32 691 008,0

7.8.2.

kommunal təsərrüfatı

96 544 484,0

7.8.3.

su təsərrüfatı

42 104 900,0

7.8.4.

mənzil və kommunal təsərrüfatı ilə bağlı digər xidmətlər

76 841 601,0

7.9.

Kənd təsərrüfatı

897 675 885,0

7.9.1.

kənd təsərrüfatı tədbirləri

444 141 190,0

7.9.2.

Baytarlıq

32 100 000,0

7.9.3.

Meliorasiya

412 097 695,0

7.9.4.

kənd təsərrüfatı üzrə digər müəssisə və tədbirlər

9 337 000,0

7.10.

Ətraf mühitin mühafizəsi

273 314 265,0

7.10.1.

bioloji zənginliyin qorunması

7 549 978,0

7.10.2.

hidrometeorologiya tədbirləri

11 878 386,0

7.10.3.

meşə təsərrüfatı

15 039 693,0

7.10.4.

balıqçılıq və ovçuluq

1 948 028,0

7.10.5.

ərazilərin təmizlənməsi, çirkab suların yığılması və təmizlənməsi

227 989 180,0

7.10.6.

ətraf mühitin mühafizəsi sahəsinə aid edilən digər xidmətlər

8 909 000,0

7.11.

İqtisadi fəaliyyət

5 832 835 489,0

7.11.1.

nəqliyyat və rabitə

296 049 248,0

7.11.2.

iqtisadi və kommersiya fəaliyyəti

75 457 927,0

7.11.3.

tikinti və şəhərsalma

4 910 561 800,0

7.11.3.1.

dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri)

4 909 000 000,0

7.11.4.

geodeziya və faydalı qazıntılar

15 303 800,0

7.11.5.

yanacaq və enerji kompleksi

4 700 000,0

7.11.6.

iqtisadi fəaliyyət sahələri üzrə tətbiqi tədqiqatlar

1 500 000,0

7.11.7.

iqtisadi fəaliyyət ilə bağlı digər xidmətlər

529 262 714,0

7.12.

Əsas bölmələrə aid edilməyən xərclər

2 245 078 709,0

7.12.1.

ehtiyat fondları

690 000 000,0

7.12.1.1.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondu

480 000 000,0

7.12.1.2.

Dövlət büdcəsinin ehtiyat fondu

210 000 000,0

7.12.2.

məqsədli büdcə fondları

300 000 000,0

7.12.2.1.

müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fondu

300 000 000,0

7.12.3.

valyuta konvertasiyası

4 000 000,0

7.12.4.

əsas bölmələrə aid edilməyən tədbirlər üzrə digər fəaliyyət

1 251 078 709,0

7.12.4.1.

fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı xərclər

20 000 000,0

7.12.4.2.

sosial-iqtisadi islahatlar və digər tədbirlər üzrə xərclər

1 231 078 709,0

 

Maddə 8. Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsinin xərcləri funksional və iqtisadi təsnifatın paraqrafları səviyyəsində bu Qanunun əlavəsində verilmiş məbləğlərdə təsdiq edilsin.

Maddə 9. Azərbaycan Respublikasının şəhər və rayonları üzrə gəlirlər 7.190.000.000,0 manat, o cümlədən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fonduna aid olan məbləğ 112.600.000,0 manat, yerli xərclər 814.870.000,0 manat, gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin məbləği 6.312.865.000,0 manat, yerli gəlir və xərcləri tənzimləmək üçün mərkəzləşdirilmiş xərclərdən ayrılması nəzərdə tutulan vəsaitin yuxarı həddi 50.335.000,0 manat məbləğində təsdiq edilsin.[vii]

 

 

 

 

 

(manatla)

Şəhər və rayonların adı

Gəlirlər

Yerli xərclər

Gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləş-dirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin aşağı həddi

Yerli gəlir və xərcləri tənzimləmək üçün mərkəzləş-dirilmiş xərclərdən ayrılması nəzərdə tutulan vəsaitin yuxarı həddi

Cəmi

o cümlədən

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fonduna aid olan məbləğ

 

Şəhərlər:

 

 

 

 

 

1

Bakı

6 389 666 000

84 424 000

324 429 000

5 980 813 000

0

2

Gəncə

57 957 000

1 048 000

34 477 000

22 432 000

0

3

Lənkəran

21 734 000

1 338 000

12 974 000

7 422 000

0

4

Mingəçevir

25 888 000

75 000

18 562 000

7 251 000

0

5

Naftalan

4 678 000

2 000

3 192 000

1 484 000

0

6

Sumqayıt

123 147 000

1 549 000

42 886 000

78 712 000

0

7

Şəki

24 783 000

1 168 000

11 920 000

11 695 000

0

8

Şirvan

22 387 000

983 000

5 940 000

15 464 000

0

9

Yevlax

16 928 000

1 683 000

8 923 000

6 322 000

0

10

Xankəndi

 

 

 

 

 

 

Rayonlar:

 

 

 

 

 

11

Abşeron

51 087 000

166 000

15 967 000

34 954 000

0

12

Ağcabədi

13 483 000

997 000

8 946 000

3 540 000

0

13

Ağdam

5 009 000

33 000

9 399 000

0

4 423 000

14

Ağdaş

5 997 000

19 000

7 135 000

0

1 157 000

15

Ağstafa

6 211 000

48 000

7 148 000

0

985 000

16

Ağsu

7 162 000

581 000

4 964 000

1 617 000

0

17

Astara

12 357 000

4 013 000

5 399 000

2 945 000

0

18

Balakən

5 455 000

1 222 000

5 898 000

0

1 665 000

19

Beyləqan

9 968 000

34 000

5 984 000

3 950 000

0

20

Bərdə

14 246 000

55 000

8 307 000

5 884 000

0

21

Biləsuvar

9 055 000

1 916 000

4 932 000

2 207 000

0

22

Cəbrayıl

998 000

15 000

3 334 000

0

2 351 000

23

Cəlilabad

8 028 000

35 000

7 691 000

302 000

0

24

Daşkəsən

3 677 000

2 000

3 675 000

0

0

25

Füzuli

7 238 000

19 000

9 614 000

0

2 395 000

26

Gədəbəy

5 640 000

38 000

6 950 000

0

1 348 000

27

Goranboy

5 502 000

17 000

8 273 000

0

2 788 000

28

Göyçay

10 830 000

23 000

7 478 000

3 329 000

0

29

Göygöl

12 202 000

8 000

6 512 000

5 682 000

0

30

Hacıqabul

6 245 000

10 000

3 449 000

2 786 000

0

31

Xaçmaz

30 518 000

4 008 000

8 734 000

17 776 000

0

32

Xızı

2 578 000

4 000

2 935 000

0

361 000

33

Xocalı

360 000

3 000

1 615 000

0

1 258 000

34

Xocavənd

740 000

35 000

2 149 000

0

1 444 000

35

İmişli

25 666 000

659 000

5 669 000

19 338 000

0

36

İsmayıllı

9 919 000

12 000

5 743 000

4 164 000

0

37

Kəlbəcər

1 201 000

3 000

4 197 000

0

2 999 000

38

Kürdəmir

9 058 000

18 000

5 007 000

4 033 000

0

39

Qax

4 139 000

17 000

8 691 000

0

4 569 000

40

Qazax

12 352 000

27 000

7 393 000

4 932 000

0

41

Qəbələ

17 451 000

24 000

7 286 000

10 141 000

0

42

Qobustan

3 469 000

5 000

3 875 000

0

411 000

43

Quba

19 817 000

64 000

7 175 000

12 578 000

0

44

Qubadlı

3 265 000

4 000

3 261 000

0

0

45

Qusar

10 297 000

28 000

5 522 000

4 747 000

0

46

Laçın

2 268 000

73 000

5 066 000

0

2 871 000

47

Lerik

2 606 000

5 000

5 042 000

0

2 441 000

48

Masallı

10 273 000

35 000

7 452 000

2 786 000

0

49

Neftçala

7 709 000

28 000

5 659 000

2 022 000

0

50

Oğuz

2 817 000

30 000

5 127 000

0

2 340 000

51

Saatlı

9 958 000

9 000

7 530 000

2 419 000

0

52

Sabirabad

11 774 000

18 000

6 060 000

5 696 000

0

53

Salyan

12 731 000

24 000

6 564 000

6 143 000

0

54

Samux

3 555 000

15 000

5 049 000

0

1 509 000

55

Siyəzən

4 572 000

16 000

3 507 000

1 049 000

0

56

Şabran

6 142 000

19 000

3 894 000

2 229 000

0

57

Şamaxı

11 872 000

16 000

7 636 000

4 220 000

0

58

Şəmkir

18 421 000

59 000

12 936 000

5 426 000

0

59

Şuşa

1 287 000

2 000

2 243 000

0

958 000

60

Tərtər

5 548 000

16 000

8 144 000

0

2 612 000

61

Tovuz

20 345 000

5 698 000

10 272 000

4 375 000

0

62

Ucar

4 639 000

16 000

5 454 000

0

831 000

63

Yardımlı

2 298 000

8 000

4 615 000

0

2 325 000

64

Zaqatala

8 148 000

65 000

10 170 000

0

2 087 000

65

Zəngilan

1 602 000

4 000

2 703 000

0

1 105 000

66

Zərdab

3 047 000

12 000

6 137 000

0

3 102 000

 

Cəmi:

7 190 000 000

112 600 000

814 870 000

6 312 865 000

50 335 000

 

Maddə 10. Bu Qanunun 9-cu maddəsi ilə müəyyən edilmiş yerli xərclərin maliyyələşdirilməsi məqsədilə şəhər və rayonların gəlirləri, həmçinin yerli gəlir və xərcləri tənzimləmək üçün ayrılan vəsaitin yuxarı həddi yerli xərcləri təmin etmədikdə, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) həmin şəhər və rayonlara, onların xərclərinin 10 faizindən çox olmayan hissəsi qədər dövlət büdcəsindən vəsait ayırır.

Maddə 11. Azərbaycan Respublikasının 2020-ci ildə dövlət daxili və xarici borclarına xidmətlərlə bağlı xərclərin yuxarı hədləri aşağıdakı kimi təsdiq edilsin:[viii]

 

 

 

(manatla)

11.1.

Daxili dövlət borcu üzrə

o cümlədən

133.148.334,0

 

faiz ödənişləri

120.151.349,0

11.2.

Xarici dövlət borcu üzrə

o cümlədən

1.593.012.878,0

 

faiz ödənişləri

468.885.588,0

 

Maddə 12. Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il üzrə daxili dövlət borclanmasının yuxarı həddi (limiti) 400 000,0 min manat, xarici dövlət borclanmasının yuxarı həddi (limiti) 1 000 000,0 min manat təsdiq edilsin. İl ərzində veriləcək dövlət zəmanətlərinin məbləğinin yuxarı həddi (limiti) 1 000 000,0 min manat məbləğində təsdiq edilsin.

Maddə 13. Dövlət büdcəsinin icrası prosesində “Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 7-ci maddəsinə əsasən müdafiə olunan xərc maddələri, ilk növbədə, digər xərc maddələri isə dövlət büdcəsinin gəlirləri və kəsirinin maliyyələşdirilməsi mənbələri üzrə daxilolmaların vəziyyətindən asılı olaraq maliyyələşdirilir.

Maddə 14. Dövlət büdcəsi kəsirinin yuxarı həddi 3 368 200,0 min manat məbləğində təsdiq edilsin. Onun maliyyələşdirilməsi özəlləşdirmədən, digər mənbələrdən daxilolmalar (daxili və xarici borclanma, 2020-ci ilin 1 yanvar tarixinə dövlət büdcəsinin vahid xəzinə hesabının qalığı) hesabına həyata keçirilsin.[ix]

Maddə 15. Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il icmal büdcəsinin xərclərinin yuxarı həddinin məbləği 30 308 342,2 min manat müəyyən edilsin.[x]

Maddə 16. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) gəlirləri nəzərə alınmadan, Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il icmal büdcəsi kəsirinin yuxarı həddinin məbləği 15 778 200,0 min manat məbləğində müəyyən edilsin.[xi]

Maddə 17. Bu Qanun 2020-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir.

 

İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 

Bakı şəhəri, 29 noyabr 2019-cu il

                 № 1696-VQ

[i] 7 avqust 2020-ci il tarixli 159-VIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 13 avqust 2020-ci il, № 158, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 8, maddə 1020) ilə 1-ci və 2-ci maddələr yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Maddə 1. Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsinin gəlirləri 24134500,0 min manat, xərcləri 26894700,0 min manat (o cümlədən mərkəzləşdirilmiş gəlirləri 23336950,0 min manat, yerli gəlirləri 797550,0 min manat, mərkəzləşdirilmiş xərcləri 26044596,0 min manat, yerli xərcləri 850104,0 min manat) məbləğində təsdiq edilsin.

Maddə 2. Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsinin gəlirləri mədaxil mənbələri üzrə aşağıdakı məbləğlərdə nəzərdə tutulsun:

 

Sıra

№-si

Gəlirlərin mənbələri

Məbləğ

(min manatla)

1

2

3

2.1.

Fiziki şəxslərin gəlir vergisi

1175000,0

2.2.

Hüquqi şəxslərin mənfəət (gəlir) vergisi

2656500,0

2.3.

Hüquqi şəxslərin torpaq vergisi

45000,0

2.4.

Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi

211000,0

2.5.

Əlavə dəyər vergisi

4735000,0

2.5.1.

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə əlavə dəyər vergisi

2705000,0

2.6.

Sadələşdirilmiş vergi

380000,0

2.7.

Aksizlər

1049000,0

2.7.1.

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə aksizlər

300000,0

2.8.

Yol vergisi

121000,0

2.8.1.

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə idxal olunan yanacağa görə və xarici dövlətlərin avtonəqliyyat vasitələri sahibləri tərəfindən ödənilən yol vergisi

45000,0

2.9.

Mədən vergisi

134500,0

2.10.

Gömrük rüsumları

950000,0

2.11.

Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və qiymətləri tənzimlənən məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə (ixrac xərcləri çıxılmaqla) ölkədaxili topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən yığımlar

220000,0

2.12.

Xarici dövlətlərə verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar

2381,0

2.13.

Səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən alınan dividendlər

2780,0

2.14.

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqandan (qurumdan) daxilolmalar (transfertin yuxarı həddi)

11350000,0

2.15.

Dövlət əmlakının icarəyə verilməsindən daxilolmalar

8000,0

2.16.

Dövlət mülkiyyətində olan torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar

8000,0

2.17.

Dövlət rüsumu

190000,0

2.18.

Büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar

839500,0

2.19.

Sair daxilolmalar

56839,0

 

[ii] 7 avqust 2020-ci il tarixli 159-VIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 13 avqust 2020-ci il, № 158, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 8, maddə 1020) ilə 3.1-ci maddədə “322 000,0” rəqəmləri “300 000,0” rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[iii] 7 avqust 2020-ci il tarixli 159-VIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 13 avqust 2020-ci il, № 158, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 8, maddə 1020) ilə 3.1.2-ci maddədə “7 000,0” rəqəmləri “5 000,0” rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[iv] 7 avqust 2020-ci il tarixli 159-VIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 13 avqust 2020-ci il, № 158, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 8, maddə 1020) ilə 3.1.4-cü maddədə “90 400,0” rəqəmləri “92 400,0” rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[v] 7 avqust 2020-ci il tarixli 159-VIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 13 avqust 2020-ci il, № 158, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 8, maddə 1020) ilə 3.1.7-ci maddə ləğv edilmişdir.

 

[vi] 7 avqust 2020-ci il tarixli 159-VIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 13 avqust 2020-ci il, № 158, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 8, maddə 1020) ilə 7-ci maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Maddə 7. Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsinin xərcləri funksional təsnifatın bölmə və köməkçi bölmələri səviyyəsində aşağıdakı məqsədlərə yönəldilir:

 

Sıra

№-si

Xərclərin istiqamətləri

Məbləğ

(manatla)

1

2

3

7.1.

Ümumi dövlət xidmətləri

4009674814,0

7.1.1.

qanunvericilik və icra hakimiyyəti, yerli özünüidarəetmə orqanlarının fəaliyyəti

1124012690,0

7.1.2.

beynəlxalq münasibətlər

390800000,0

7.1.3.

xarici yardımlar

22000000,0

7.1.4.

elm

193662887,0

7.1.5.

seçkilərin keçirilməsi və statistika tədbirləri

75948025,0

7.1.6.

büdcələrarası transfertlər

375090000,0

7.1.6.1.

yerli (bələdiyyələr) büdcələrə verilən dotasiya

5000000,0

7.1.6.2.

yerli (bələdiyyələr) büdcələrə verilən subvensiya

1200000,0

7.1.6.3.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə verilən dotasiya

368890000,0

7.1.7

dövlət borcu

1828161212,0

7.2.

Müdafiə və milli təhlükəsizlik

3853585721,0

7.2.1

müdafiə qüvvələri

1722854459,0

7.2.2.

milli təhlükəsizlik

235651063,0

7.2.3.

sərhəd xidməti

285189961,0

7.2.4.

müdafiə və milli təhlükəsizlik sahəsində tətbiqi tədqiqatlar

3890602,0

7.2.5.

müdafiə və milli təhlükəsizlik sahəsinə aid edilən digər fəaliyyətlər

1605999636,0

7.3.

Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq mühafizə və prokurorluq

1970437123,0

7.3.1.

məhkəmə hakimiyyəti

105845815,0

7.3.2.

hüquq mühafizə

1474160839,0

7.3.3.

prokurorluq

68168696,0

7.3.4.

hüquqi yardım

5540450,0

7.3.5.

məhkəmə hakimiyyəti, hüquq mühafizə və prokurorluq sahələrinə aid edilən digər fəaliyyətlər

316721323,0

7.4.

Təhsil

3155797681,0

7.4.1.

məktəbəqədər təhsil

323108486,0

7.4.2.

ümumi təhsil

1705352803,0

7.4.3.

peşə təhsili

53959508,0

7.4.4.

orta ixtisas təhsili

74341607,0

7.4.5.

ali təhsil

49198286,0

7.4.6.

əlavə təhsil

4362063,0

7.4.7.

təhsil sahəsində tətbiqi tədqiqatlar

4922874,0

7.4.8.

təhsil sahəsində digər müəssisə və tədbirlər

940552054,0

7.5.

Səhiyyə

1369011949,0

7.5.1.

xəstəxanalar

160510010,0

7.5.2.

diaqnostika, profilaktika və qan xidməti ilə bağlı fəaliyyətlər

2619946,0

7.5.3.

səhiyyə sahəsində tətbiqi tədqiqatlar

9430620,0

7.5.4.

səhiyyə sahəsində proqramlar və digər xidmətlər

1196451373,0

7.6.

Sosial müdafiə və sosial təminat

3244591912,0

7.6.1.

sosial müdafiə

254290750,0

7.6.2.

sosial təminat

52683746,0

7.6.3.

sosial müdafiə və sosial təminat sahələri üzrə tətbiqi tədqiqatlar

60000,0

7.6.4.

sosial müdafiə və sosial təminat sahələri üzrə digər müəssisə və tədbirlər

2937557416,0

7.6.4.1.

sosial təminatı və müdafiəni həyata keçirən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının büdcəsinin balanslaşdırılması məqsədilə dövlət büdcəsinin öhdəliklərinin maliyyələşdirilməsi üçün ayrılan vəsait

1426914030,0

7.7.

Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və bu qəbildən olan digər fəaliyyət

441921500,0

7.7.1.

mədəniyyət və incəsənət sahəsində fəaliyyət

178714885,0

7.7.2.

televiziya, radio və nəşriyyat

51975598,0

7.7.3.

bədən tərbiyəsi və gənclər siyasəti

55050241,0

7.7.4.

mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti sahəsinə aid olan digər müəssisə və tədbirlər

156180776,0

7.8.

Mənzil və kommunal təsərrüfatı

249112093,0

7.8.1.

mənzil

32691008,0

7.8.2.

kommunal təsərrüfatı

96658484,0

7.8.3.

su təsərrüfatı

42561000,0

7.8.4.

mənzil və kommunal təsərrüfatı ilə bağlı digər xidmətlər

77201601,0

7.9.

Kənd təsərrüfatı

920990081,0

7.9.1.

kənd təsərrüfatı tədbirləri

447361919,0

7.9.2.

baytarlıq

35400000,0

7.9.3.

meliorasiya

426001762,0

7.9.4.

kənd təsərrüfatı üzrə digər müəssisə və tədbirlər

12226400,0

7.10.

Ətraf mühitin mühafizəsi

279886365,0

7.10.1.

bioloji zənginliyin qorunması

7993619,0

7.10.2.

hidrometeorologiya tədbirləri

12366533,0

7.10.3.

meşə təsərrüfatı

17445817,0

7.10.4.

balıqçılıq və ovçuluq

2442216,0

7.10.5.

ərazilərin təmizlənməsi, çirkab suların yığılması və təmizlənməsi

228339180,0

7.10.6.

ətraf mühitin mühafizəsi sahəsinə aid edilən digər xidmətlər

11299000,0

7.11.

İqtisadi fəaliyyət

5602460298,0

7.11.1.

nəqliyyat və rabitə

302704248,0

7.11.2.

iqtisadi və kommersiya fəaliyyəti

78653409,0

7.11.3.

tikinti və şəhərsalma

4910561800,0

7.11.3.1.

dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri)

4909000000,0

7.11.4.

geodeziya və faydalı qazıntılar

17300000,0

7.11.5.

yanacaq və enerji kompleksi

4700000,0

7.11.6.

iqtisadi fəaliyyət sahələri üzrə tətbiqi tədqiqatlar

1500000,0

7.11.7.

iqtisadi fəaliyyət ilə bağlı digər xidmətlər

287040841,0

7.12.

Əsas bölmələrə aid edilməyən xərclər

1797230463,0

7.12.1.

ehtiyat fondları

410000000,0

7.12.1.1.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondu

300000000,0

7.12.1.2.

Dövlət büdcəsinin ehtiyat fondu

110000000,0

7.12.2.

məqsədli büdcə fondları

322000000,0

7.12.2.1.

müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fondu

322000000,0

7.12.3.

valyuta konvertasiyası

4000000,0

7.12.4.

əsas bölmələrə aid edilməyən tədbirlər üzrə digər fəaliyyət

1061230463,0

7.12.4.1.

fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı xərclər

20000000,0

7.12.4.2.

sosial-iqtisadi islahatlar və digər tədbirlər üzrə xərclər

1041230463,0

 

[vii] 7 avqust 2020-ci il tarixli 159-VIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 13 avqust 2020-ci il, № 158, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 8, maddə 1020) ilə 9-cu maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Maddə 9. Azərbaycan Respublikasının şəhər və rayonları üzrə gəlirlər 7875000000,0 manat, o cümlədən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fonduna aid olan məbləğ 114600000,0 manat, yerli xərclər 850104000,0 manat, gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin məbləği 6962850000,0 manat, yerli gəlir və xərcləri tənzimləmək üçün mərkəzləşdirilmiş xərclərdən ayrılması nəzərdə tutulan vəsaitin yuxarı həddi 52554000,0 manat məbləğində təsdiq edilsin.

 

(manatla)

 

Şəhər və rayonların adı

Gəlirlər

Yerli xərclər

Gəlirlərin yerli xərclərdən artıq olan və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərə aid edilən hissəsinin aşağı həddi

Yerli gəlir və xərcləri tənzimləmək üçün mərkəzləşdirilmiş xərclərdən ayrılması nəzərdə tutulan vəsaitin yuxarı həddi

Cəmi

o cümlədən

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fonduna aid olan məbləğ

 

Şəhərlər:

 

 

 

 

 

1

Bakı

7034594000

86424000

333500000

6614670000

0

2

Gəncə

59957000

1048000

35958000

22951000

0

3

Lənkəran

22234000

1338000

13973000

6923000

0

4

Mingəçevir

26888000

75000

19555000

7258000

0

5

Naftalan

5178000

2000

3289000

1887000

0

6

Sumqayıt

128147000

1549000

45356000

81242000

0

7

Şəki

25796000

1168000

12880000

11748000

0

8

Şirvan

22887000

983000

6130000

15774000

0

9

Yevlax

17928000

1683000

9470000

6775000

0

10

Xankəndi

 

 

 

 

 

 

Rayonlar:

 

 

 

 

 

11

Abşeron

52087000

166000

17140000

34781000

0

12

Ağcabədi

14483000

997000

9660000

3826000

0

13

Ağdam

5209000

33000

10199000

0

5023000

14

Ağdaş

6297000

19000

7566000

0

1288000

15

Ağstafa

6411000

48000

7644000

0

1281000

16

Ağsu

7162000

581000

5109000

1472000

0

17

Astara

14309000

4013000

5747000

4549000

0

18

Balakən

5655000

1222000

6371000

0

1938000

19

Beyləqan

10368000

34000

6320000

4014000

0

20

Bərdə

15309000

55000

8895000

6359000

0

21

Biləsuvar

9755000

1916000

5082000

2757000

0

22

Cəbrayıl

1298000

15000

3513000

0

2230000

23

Cəlilabad

8928000

35000

8107000

786000

0

24

Daşkəsən

3792000

2000

3790000

0

0

25

Füzuli

7438000

19000

10067000

0

2648000

26

Gədəbəy

6040000

38000

7047000

0

1045000

27

Goranboy

5502000

17000

8840000

0

3355000

28

Göyçay

11130000

23000

7967000

3140000

0

29

Göygöl

12202000

8000

6771000

5423000

0

30

Hacıqabul

7045000

10000

3507000

3528000

0

31

Xaçmaz

31518000

4008000

9056000

18454000

0

32

Xızı

2578000

4000

3030000

0

456000

33

Xocalı

460000

3000

1658000

0

1201000

34

Xocavənd

740000

35000

2211000

0

1506000

35

İmişli

27666000

659000

5894000

21113000

0

36

İsmayıllı

10019000

12000

5877000

4130000

0

37

Kəlbəcər

1401000

3000

4323000

0

2925000

38

Kürdəmir

9158000

18000

5255000

3885000

0

39

Qax

4339000

17000

9322000

0

5000000

40

Qazax

12352000

27000

7817000

4508000

0

41

Qəbələ

21151000

24000

7569000

13558000

0

42

Qobustan

3469000

5000

3978000

0

514000

43

Quba

20017000

64000

7404000

12549000

0

44

Qubadlı

3222000

4000

3218000

0

0

45

Qusar

10497000

28000

5711000

4758000

0

46

Laçın

2368000

73000

4981000

0

2686000

47

Lerik

2806000

5000

5188000

0

2387000

48

Masallı

10973000

35000

7810000

3128000

0

49

Neftçala

8989000

28000

5970000

2991000

0

50

Oğuz

3362000

30000

5449000

0

2117000

51

Saatlı

11558000

9000

8052000

3497000

0

52

Sabirabad

12774000

18000

6384000

6372000

0

53

Salyan

14131000

24000

6824000

7283000

0

54

Samux

3555000

15000

5321000

0

1781000

55

Siyəzən

4572000

16000

3655000

901000

0

56

Şabran

6542000

19000

3964000

2559000

0

57

Şamaxı

11872000

16000

8027000

3829000

0

58

Şəmkir

19421000

59000

13894000

5468000

0

59

Şuşa

1387000

2000

2243000

0

858000

60

Tərtər

5848000

16000

8645000

0

2813000

61

Tovuz

20845000

5698000

11143000

4004000

0

62

Ucar

4939000

16000

5876000

0

953000

63

Yardımlı

2745000

8000

4668000

0

1931000

64

Zaqatala

8548000

65000

10978000

0

2495000

65

Zəngilan

1902000

4000

2825000

0

927000

66

Zərdab

3247000

12000

6431000

0

3196000

 

Cəmi:

7875000000

114600000

850104000

6962850000

52554000

 

[viii] 7 avqust 2020-ci il tarixli 159-VIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 13 avqust 2020-ci il, № 158, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 8, maddə 1020) ilə 11-ci maddə yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Maddə 11. Azərbaycan Respublikasının 2020-ci ildə dövlət daxili və xarici borclarına xidmətlərlə bağlı xərclərin yuxarı hədləri aşağıdakı kimi təsdiq edilsin:

 

 

 

(manatla)

11.1.

Daxili dövlət borcu üzrə o cümlədən

133148334,0

 

faiz ödənişləri

120151349,0

11.2.

Xarici dövlət borcu üzrə o cümlədən

1695012878,0

 

faiz ödənişləri

517885588,0

 

[ix] 7 avqust 2020-ci il tarixli 159-VIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 13 avqust 2020-ci il, № 158, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 8, maddə 1020) ilə 14-cü maddədə “2 760 200,0” rəqəmləri “3 368 200,0” rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[x] 7 avqust 2020-ci il tarixli 159-VIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 13 avqust 2020-ci il, № 158, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 8, maddə 1020) ilə 15-ci maddədə “29488 124,0” rəqəmləri “30 308 342,2” rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir.

 

[xi] 7 avqust 2020-ci il tarixli 159-VIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 13 avqust 2020-ci il, № 158, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 8, maddə 1020) ilə 16-cı maddədə “14 320 200,0” rəqəmləri “15 778 200,0” rəqəmləri ilə əvəz edilmişdir.