Nazirliyin təltif edilmiş əməkdaşlarına vəsiqələr və medallar təqdim olunub