Gəncə şəhərindəki Uşaq Günərzi Qayğı Mərkəzinə baxış olub