DOST mərkəzinin xidmətlərindən artıq 3 mindən çox vətəndaş faydalanıb