Struktur

                                                                                        

                                             

Aparat

Aparat rəhbərinin müavini
Aparat rəhbərinin müavini

 

 

 

 

 

 

Struktura daxil olan qurumlar

 

Nazirliyin tabeliyində olan müəssisələr