Struktur

                                                                                        

                                             

Aparat

Aparat rəhbərinin müavini
Aparat rəhbərinin müavini

 

Əmək siyasəti şöbəsi
Əlillik siyasəti şöbəsi
 Məşğulluq siyasəti və                   demoqrafiya şöbəsi

 

Hüquq şöbəsi
 Maliyyə və icmal                            büdcə şöbəsi

 

İctimaiyyətlə əlaqələr və kommunikasiya şöbəsi
 Beynəlxalq əlaqələr şöbəsi                            
Uçot siyasəti və təminat şöbəsi

 

Dövlət qulluğu və kadr məsələləri şöbəsi
Ümumi şöbə

 

Struktura daxil olan qurumlar

 

Nazirliyin tabeliyində olan müəssisələr